hu | sk | en | de |

Stomatologické sluľby - Fazety

Fazety

Pre pacientov, ktorí nie sú spokojní s farbou a polohou prirodzených zubov, ale nechcú si necha» zuby úplne zbrúsi», môľu by» rieąením fazety.

V tomto prípade je treba obrúsi» len tenkú vrstvu skloviny. Sú to veµmi tenké, µahké keramické ąkrupinky. Takľe prirodzené zuby môľu by» zachované, sú iba opticky vylepąené.

Pouľívajú sa predovąetkým na predné zuby. Zhotoví ich zubný laborant na základe odtlačkov a následne budú v zubárskom kresle nalepené ąpeciálnym lepidlom.

Fazety

Kedy odporúčame fazety?

  • odlomil sa kus z predných zubov a poąkodenie nie je moľné odstráni» výplňou
  • nie ste spokojný s Vaąim úsmevom
  • medzi prednými zubami máte medzeru
  • máte vrodenú poruchu vývoja skloviny a dentínu
  • tvar predných zubov nie je správny
  • bielenie zubov nie je efektívne pri sfarbených, ąedých zuboch

Kazuistika

Pred

Pred zubným oąetrením

Po

Po zubným oąetrením Po zubným oąetrením Po zubným oąetrenímPo zubným oąetrením

További fogászati kezelések
Fogászati kezelés - Implantátumok

Implantátumok

Kényelmes megoldás egy implantátummal elhorgonyzott fogpótlás.

Fogászati kezelés - Koronák, hidak

Koronák, hidak

Koronák, hidak esetében is mindig azon vagyunk, hogy szép, esztétikus megoldást találjunk.

Fogászati kezelés - Kivehető fogpótlások

Kivehető fogpótlások

Részleges, vagy teljes kivehető fogpótlások készülnek.

Fogászati kezelés - Inlay

Inlay

Régi tömések helyett készíthetünk inlayket.

Fogászati kezelés - Héjak

Héjak

Nagyon vékony, fényáteresztő kerámia héjakról van szó.

Fogászati kezelés - Szájhigiénés kezelések

Szájhigiénés kezelések

A szájhigiéniás kezelések által hosszú távon megőrizhetőek a maradó fogak.

Fogászati kezelés - Gyermekfogászat

Gyermekfogászat

A tejfogak egészségesen tartásával is foglalkozni kell.

Fogászati kezelés - Esztétikai fogászat

Esztétikai fogászat

Arra törekszünk, hogy a legesztétikusabb megoldást válasszuk.