hu | sk | en | de |

Stomatologické sluľby - Detská stomatológia

Detská stomatológia

Odporúča sa vzia» deti k zubárovi aj keď nemajú ľiadne problémy. U mnohých dospelých strach zo zubných lekárov pretrváva eąte z detstva.

Prvé trvalé zuby sa začínajú objavova» vo veku asi 6 rokov. Predtým by sa vąak malo rieąi» aj udrľiavanie zdravých mliečnych zubov.

Pravidelná kontrola mliečnych zubov je dôleľitá, pretoľe sú náchylné v zvýąenej miere na tvorbu zubného kazu.

Ak tomu nevenujeme pozornos», zubný kaz môľe vies» aľ k strate mliečnych zubov, čo môľe spôsobi» váľne problémy. Napríklad ovplyvňuje vývoj reči, ľuvanie a v neposlednom rade aj vzhµad.

Pečatenie zubov

Na povrchu mladých trvalých zubov sú hlboké ryhy. Takéto zuby je »aľké udrľiava» čisté. Na ich povrchu sa môľu µahko zachyti» zvyąky potravy, čo môľe vies» k vzniku zubného kazu.

Počas tohto oąetrenia je povrch s hlbokými ryhami zaliaty ąpeciálnym tekutým pečatidlom, ktoré sa potom vytvrdí ąpeciálnym svetlom. Toto chráni zuby pred kazom. Takto zapečatený povrch je hladký a µahko sa čistí.

Detská stomatológia

Kedy je treba vykona» pečatenie zubov?

Na zdravom zube, do 6 mesiacov po prerezaní zuba. Odporúča sa kontrola raz za rok.

Ako prebieha pečatenie zubov?

Najskôr vyčistíme povrch zubov. Potom ho usuąíme a zdrsníme. Následne sa nanáąa na povrch zubov pečatidlo, ktoré vďaka kvapalnej konzistencii ryhy rovnomerne zaleje. Osvetµuje sa ąpeciálnym modrým svetlom, ktorého účinkom stuhne. Na konci oąetrenia skontrolujeme, či je pohodlné. V prípade potreby korigujeme.

Zákrok je úplne bezbolestný.

További fogászati kezelések
Fogászati kezelés - Implantátumok

Implantátumok

Kényelmes megoldás egy implantátummal elhorgonyzott fogpótlás.

Fogászati kezelés - Koronák, hidak

Koronák, hidak

Koronák, hidak esetében is mindig azon vagyunk, hogy szép, esztétikus megoldást találjunk.

Fogászati kezelés - Kivehető fogpótlások

Kivehető fogpótlások

Részleges, vagy teljes kivehető fogpótlások készülnek.

Fogászati kezelés - Inlay

Inlay

Régi tömések helyett készíthetünk inlayket.

Fogászati kezelés - Héjak

Héjak

Nagyon vékony, fényáteresztő kerámia héjakról van szó.

Fogászati kezelés - Szájhigiénés kezelések

Szájhigiénés kezelések

A szájhigiéniás kezelések által hosszú távon megőrizhetőek a maradó fogak.

Fogászati kezelés - Gyermekfogászat

Gyermekfogászat

A tejfogak egészségesen tartásával is foglalkozni kell.

Fogászati kezelés - Esztétikai fogászat

Esztétikai fogászat

Arra törekszünk, hogy a legesztétikusabb megoldást válasszuk.