hu | sk | en | de |

Záruka

Záruka

 • Korunka, mostík 3 roky
 • Inlay 1 rok
 • Fazeta 1 rok
 • Výplň 1 rok
 • Protéza 1 rok

Výplne

V prípade veľkých výplní sa môže vyskytnúť dočasná alebo trvalá citlivosť alebo komplikácie s vážnejšou bolesťou. V tomto prípade sú potrebné ďalšie liečebné postupy (napr. ošetrenie koreňových kanálikov), ktoré hradí pacient.

V prípade vypadnutia alebo poškodenia výplne je výmena v záručnej dobe bezplatná.

Korunky, mostíky

Asi 10% zubov s korunkami odumrie aj napriek presnej práci. Tieto môžu byť odhalené náhodne počas kontroly, alebo spôsobujú problémy. V takýchto prípadoch bude potrebné ošetriť koreňové kanáliky. V tomto prípade náklady hradí pacient. Zuby pripravené pre nasadenie korunky alebo mostíka môžu začať bolieť aj priamo po preparácii. To sa nedá predvídať vopred. Aj tomto prípade je potrebné ošetriť koreňové kanáliky.

S pribúdajúcim vekom dochádza k ústupu ďasien v menšej alebo väčšej miere, čím dochádza k odhaleniu zubných kŕčkov, čo spôsobuje citlivosť zubov, alebo estetický problém. Rozsah tejto skutočnosti sa nedá predvídať, ak je potrebná korekcia, náklady hradí pacient.

Záruka

V prípade prasknutia korunky, spadnutia mostíka je oprava alebo výmena v záručnej dobe bezplatná.

Škrípanie zubami je u dospelých veľmi časté. To značne zvyšuje šance poškodenia porcelánu. V tomto prípade musí byť pre ochranu korunky a zubov vytvorená ochranná lišta.

Implantáty

Počas 3 mesiacov po vložení implantátu vzniká osseointegrácia. Ak počas tohto času telo neakceptuje implantát, je možné pokúsiť sa implantát opätovne bezplatne vložiť.

Záruka stráca platnosť

 • v prípade zanedbania ročnej kontroly
 • ak pacient nedodržuje pokyny lekára
 • v prípade nevhodnej ústnej hygieny
 • v prípade degenerácie čeľustnej kosti, ďasien
 • v prípade poškodenia zubnej náhrady (nehoda, pacientovi spadla)
 • pacient sa podrobil liečbe aj u iného stomatológa
 • ak sa zubný stav pacienta mení v dôsledku iných ochorení
 • ak sa telesná hmotnosť pacienta zmení v krátkom čase

Ostatné náklady

Súčasťou znášania všeobecných rizík pacientom je aj to, že pacient v prípade záručných úkonov alebo iných potrebných ošetrení znáša s tým súvisiace cestovné náklady, náklady na pobyt a náklady vzniknuté z jeho absencie na pracovisku.